earliest_day = 5; $this->latest_day = 20; } protected function get_all_posts() { // very quickly work out if we are sorting by cat or tag $cat = ''; if ($_POST['incategory'] != '') { $cat = '&cat=' . (int)$_POST['incategory']; } $tag = ''; if ($_POST['tagid'] != '') { $tag = "&tag_id=" . (int) $_POST['tagid']; } $all_posts = array(); $all_query = new WP_Query('showposts=' . $this->abs_max_posts . $cat . $tag); while($all_query->have_posts()) { $all_query->the_post(); $orig_date = get_the_date("Y-m-d H:i:s"); $i++; $all_posts[get_the_ID()] = array ( "link" => get_permalink(), "title" => the_title('','',false), "orig_date" => $orig_date, ); } return $all_posts; } public function redate_posts() { if (isset($_POST['latest_day']) && is_numeric($_POST['latest_day'])) { $this->latest_day = (int) $_POST['latest_day']; } if (isset($_POST['earliest_day']) && is_numeric($_POST['earliest_day'])) { $this->earliest_day = (int) $_POST['earliest_day']; } if ($this->earliest_day == 0 && $this->latest_day == 0) { echo "

Please go back - you cannot set latest and earliest at 0

"; return; } if ($this->earliest_day < 0 || $this->latest_day < 0 ) { echo "

Please go back - you cannot either value as lower than 0

"; return; } if ($_POST['tagid'] !='' && $_POST['incategory'] != '') { echo "

Please go back - you cannot set both slug and category!

"; return; } $total_diff_in_days = $this->latest_day + $this->earliest_day; echo "

Reordering

"; echo "

The earliest day is {$this->earliest_day} days ago. The latest day is {$this->latest_day} days in the future

"; $allposts = $this->get_all_posts(); if (count($allposts) > 0) { $doneDays = array(); echo ""; foreach($allposts as $id => $postData) { $link = $postData['link']; $title = $postData['title']; $random_days_behind = rand(0,$total_diff_in_days); $random_days_behind = (int) $random_days_behind; $day_diff = $random_days_behind - ($this->earliest_day ); if ($day_diff > 0) { $plus_minus = '+'; } else { $day_diff = abs($day_diff); // get positive $plus_minus = '-'; } $doneDays[str_replace("+","",$plus_minus) . $day_diff]++; $strtotimestring = $plus_minus . $day_diff . ' days'; $date_time = (strtotime($strtotimestring)); // H:i:s // get the year/mo/day from strtotime(- xx days) $newDate = date('Y-m-d', $date_time); // randomly select a hh:mm:ss to post $newDate.= " " . str_pad( rand(0,23) , 2, '0', STR_PAD_LEFT) . ":" . str_pad( rand(0,59) , 2, '0', STR_PAD_LEFT) . ":". str_pad( rand(0,59) , 2, '0', STR_PAD_LEFT) ; $updateArray = array( 'ID' => $id, 'post_date' => $newDate, 'post_date_gmt' => $newDate, 'edit_date' => true, ); $result = wp_update_post($updateArray); echo ""; } echo "
$id $link $title Original date: {$postData['orig_date']} Changed date to : $newDate
"; echo "

Counter:

"; ksort($doneDays); echo "

This shows the frequency of each post being posted x days ago/in future. It doesn't show every single day - only the ones with at least one post

"; //change for for() to show all days? might be handy echo ""; foreach($doneDays as $id => $val) { if ($id > 0) { $id = "+" . $id; } echo ""; } echo "
+/- daysNumber of posts
$id days$val posts
"; } else { echo "

Error - Could not find any posts to reorder!

"; } } protected function get_all_cats_options() { $args = array( 'type' => 'post', 'child_of' => 0, 'parent' => '', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC', 'hide_empty' => 1, 'hierarchical' => 1, 'exclude' => '', 'include' => '', 'number' => '', 'taxonomy' => 'category', 'pad_counts' => true ); $categories = get_categories( $args ); $returnhtml = ''; foreach($categories as $cat) { $id = $cat->cat_ID; $name = $cat->name; $c = $cat->category_count; $returnhtml .= ""; } return $returnhtml; } protected function get_all_tags_options() { $tags = get_tags(); $returnhtml = ''; if ($tags) { foreach ($tags as $tag) { $id = $tag->term_id; $name = $tag->name; $c = $tag->count; $returnhtml .= ""; } } else { $returnhtml = ""; } return $returnhtml; } public function show_options() { ?>

Ash's Random Post Dater

Use this form to set ALL posts in the selected category to a random date between these two values.

This will update the post dates on ALL posts within the selected category/tag (or ALL posts in your wordpress blog if both are set to default). Please do not use if you do not want to reset ALL post dates. I do not recommend using this on a site with lots of live posts - especially if you use a permalink structure that includes the date in the url. I use it on new sites (add all content, then set all posts to random date in the past). Use at your own risk! You will lose the current post date time (it only changes the date posted - nothing else)

Only use one of the following two. Leave both at their defaults ("ALL CATEGORIES"/"ALL TAGS") to reorder ALL posts

Reorder post dates in this category:


(leave on "ALL CATEGORIES" if you don't want to reorder all within a certain category)
OR

Reorder post dates with this tag slug (use the tag slug, not the tag):


(leave on "ALL TAGS" if you don't want to reorder all within a certain category)

Earliest Day - how many days back do you want the maximum one?

(put at 0 to put all posts in future)

Latest Day - Leave at 0 to make sure all posts are BACK dated.

(leave 0 to put all posts in past)

For example if you wanted your posts randomly set to a date in the next 30 days set the latest day as 30, the earliest day at 0

If you wanted your posts randomly set to a day in the previous 180 days then set the latest day as 0 and the earliest day as 180.

It randomly sets each post - the posts are not spaced out at exact intervals. It will readjust ALL your posts. Please make sure that you want ALL your posts to be randomised.

(Clicking this will randomly reorder all posts)
redate_posts(); } else { $random_post_dater->show_options(); } } 8 domowych sposobów na leczenie półpaśca – Ospa wietrzna

8 domowych sposobów na leczenie półpaśca

Na samym początku tekstu muszę podkreślić, że żaden z niżej przedstawionych domowych sposobów nie zastąpi wizyty u specjalisty. Wczesne wykrycie w przypadku półpaśca znacznie zmniejsza ryzyko dalszych powikłań. Szczególnie osoby w podeszłym wieku powinny pamiętać o wizycie u lekarza.

Domowe sposoby na leczenie półpaśca:

  • przykładanie zimnych kompresów – kompresy nałożone na zakażoną powierzchnię mogą uśmierzyć ból. Przyłóż kompres na chore miejsce na 20 minut, poczekaj 20 minut, po czym powtórz całą operację. Ból i pieczenie powinny ustąpić niedługo później
  • zostań w łóżku – pamiętaj, że półpasiec jest chorobą zakaźną (inni mogą zarazić się wirusem ospy wietrznej). Nie zarażaj innych i pozwól swojemu organizmowi wypocząć – zostań w łóżku.
  • bierz leki przeciwzapalne – bierz leki przeciwbólowe (Aspiryna nie jest zalecana ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu Reya). Pomogą tobie uśmierzyć ból i pozwolą wypocząć (co skróci czas walki z chorobą).
  • stosuj maści i kremy – doktor może zalecić używanie specjalnych maści uśmierzających swędzenie i ból. Sprawdź dokładnie skład maści przed użyciem – jeżeli jesteś uczulony na jeden z jej składników możesz tylko pogorszyć sytuację.
  • nie pocieraj pęcherzy – pokusa może okazać się nie do odparcia, ale pocierając pęcherze pogarszasz tylko swoją sytuację i przedłużasz czas leczenia. Otwarte rany to prosta droga do kolejnej infekcji.
  • spróbuj się zrelaksować – wypoczywając, w wypadku półpaśca należy nauczyć się „jak” wypoczywać. Trwające godzinami pieczenie, ból i poczucie swędzenia mogą wytrącić z równowagi nawet najspokojniejszych. Techniki relaksacji takie, jak medytacja, czy samohipnoza mogą pomóc przetrwać najgorsze ataki choroby.
  • stosuj elektrostymulatory (TENS – Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwów) – ból można uśmierzyć stosując elektrostymulator. TENS blokuje sygnały bólowe przed dotarciem do mózgu, „zagłuszając” je prądem elektrycznym (co odczuwane jest jako mrowienie)
  • antydepresanty – mała ilość antydepresantów wpływa na zablokowanie usuwania serotoniny z mózgu. Większe stężenie serotoniny blokuje sygnały bólowe przed dotarciem do mózgu. Rozważając to rozwiązanie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Należy pamiętać o tym, że domowe sposoby przedstawione powyżej służą tylko wspieraniu leczenia i pomagają uśmierzyć ból. W żadnym razie nie mogą one zastąpić prawdziwej terapii i leków przepisanych przez lekarza.

inwazyjna choroba meningokokowa może dotknąć każdego! często występująca żółtaczka fizjologiczna u noworodków może prowadzić do uszczerbku zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *